فیلم بیهوش شدن رئیس اتاق اصناف تهران

فیلم لحظه بیهوش شدن مسعود خوانساری رئیس اتاق اصناف حین سخنرانی

دانلود فیلم شرفناز

بیهوش شدن رئیس اتاق اصناف حین سخنرانی

رئیس اتاق بازرگانی تهران مسعود خوانساری در مراسم اهدای نشان امین الضرب که در سالن وحدت برگزار می شد در حین سخنرانی برای جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی و همچنین در حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت ناگهان از هوش رفت.

علت این اتفاق هنوز گفته نشده ولی بعد از چند دقیقه به هوش آمد

فیلم لحظه بیهوش شدن