فیلم تهدید داعش به زبان فارسی برای ایران

فیلم تهدید داعش به زبان فارسی برای ایران

فیلم تهدید داعش به زبان فارسی

فیلم تهدید داعش به زبان فارسی برای ایران

ماجرای فیلم داعش به زبان فارسی

گروه تروریستی داعش با انتشار ویدئویی به زبان فارسی،‌ ضمن تهدید ایران به‌زعم خود تلاش کرد تا اهل سنت ایران را علیه کشورشان تحریک کند.